Gå till innehåll

HANDBOLL MITT

HANDBOLL MITT

Föreningsutveckling och rekrytering FORK

Syftar till att stärka och utveckla befintliga föreningar genom ett strukturerat arbete där arbetsmetoder och material särskilt finns framtaget. Vi vill utveckla föreningar till att bli attraktiva moderna föreningar med väl fungerande organisation som bedriver en öppen, trygg och aktiv verksamhet där alla är välkomna att engagera sig.

Vi jobbar ofta i samverkan med RF-SISU och uppmuntrar föreningarna att göra likadant. Vi strävar också mot att föreningarna samverkar med varandra i föreningsutvecklingsarbetet. HF Mitt erbjuder olika former av föreningsutveckling. Ibland kör vi projekt med flera föreningar och ibland har vi skräddarsydda enskilda besök hos föreningar.

Inom området Verksamhetsutveckling vill vi skapa möjligheter till att fler skall kunna spela handboll. Genom att styra vårt arbete mot de sju övergripande effektmålen, attrahera, behålla, tillväxt, tillgänglighet, jämställdhet, mångfald och hållbarhet. Detta genom att bistå föreningarna med olika koncept som Paraverksamhet, Hand the Ball, Beachhandboll, Handboll Fitness och Minihandboll) som kan passa just deras verksamhet.

För ytterligare information, kontakta Peter Kanth

E-post: peter@handbollmitt.se

Mobil: 010-476 42 70
Publicerad: 2023-03-13

Senast uppdaterad: 2023-09-23

Författare: Peter Kanth

Intressant? Dela gärna!