Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Dispens för seniorspel

I svensk handboll är det endast tillåtet för spelare som fyller 17 år under det kalenderår tävlingsåret börjar att spela seniorhandboll. Säsongen 2022-2023 är det spelare födda 2005 och tidigare.

Det finns dock möjlighet att söka dispens för yngre spelare. Detta gäller endast spelare som är ett år för unga.

Svenska Handbollsförbundets Tävlingskommitté (TK) beslutar i dispensärenden som rör division 1 och uppåt. Dispenser för spelare i division 2 och lägre hanteras av distrikten. TK har gett direktiv att vara ytterst restriktiva när det gäller dispenser.

Inför säsongen 2019-2020 ledde en motion till Svenska HF:s förbundsmöte att handhavandet av dispenser till viss del förändrades. Med årsmötesbeslutet som grund beslutade TK om ett nytt ramverk för dispenshantering (19-20 TK 3 § 27). Tillsammans med tidigare beslut från säsongen 2018-2019 (18-19 TK 1 § 9) ligger detta till grund för hur distrikten hanterar dispensansökningar.

Möjligheten att söka dispens har främst införts för att en individ inte ska hamna i en situation där det blir omöjligt att spela handboll. Om det finns ungdomslag i rätt åldersgrupp i föreningen, på orten eller inom en rimlig resväg så ska dispenser därför generellt sett inte beviljas. Innan dispensansökan hanteras ska den sökande och aktuell förening först undersöka möjligheten att spela i en yngre åldersklass. Även sociala faktorer kan spela in.

Till ovanstående har även fogats en möjlighet för en förening att söka dispens där syftet främst är att rädda ett seniorlag där laget riskerar att försvinna utan stöd från yngre spelare. Dispenser av denna typ kan endast sökas i serier från damer division 2 och herrar division 3 och nedåt.

Under säsong finns det även möjlighet att söka olika typer av tillfälliga dispenser. När tillfällig dispens söks ska regionansvarig kontaktas innan dispensansökan skickas in. Regionerna kan ha olika arbetsordning för dessa tillfälliga dispenser.

De fem distrikten tar gemensamma beslut gällande dispensansökningar där det handlar om att ett lag behöver hjälp. Syftet med detta är att skapa en likriktad hantering av dispenser i hela Sverige.

För att en dispensansökan ska vara färdigbehandlad före seriestart krävs att den är inlämnad och avgiften betalad senast den 15 september.

Dispensförfarandet är uppdelat i tre olika typer av dispensansökningar: individuella dispenser, lagdispenser och tillfälliga dispenser.

För att ansöka om dispens så klickar ni er in på det elektroniska formulär nedan som er ansökan gäller (formulären innehåller fortfarande en del gamla referenser och strukturer, men fungerar att använda):

 

Svenska Handbollförbundets tävlingskommitté handlägger dispensansökningar gällande spel i SHE, Handbollsligan, damallsvenskan, herrallsvenskan, samt damer och herrar division 1.

Dispensansökningar gällande damer och herrar division 2 och lägre handläggs av respektive distrikt.

Uppstår det meningsskiljaktigheter mellan distrikten så har Svenska Handbollförbundets Tävlingskommitté rätten att besluta i ärendet. Detsamma gäller överklagan av dispensärenden från serierna under division 1.

Vid eventuell beviljad dispens så gäller denna endast i ansökt serie och eventuellt kval. Dispensen gäller inte spel i samarbetsförening.

Publicerad: 2022-10-04

Senast uppdaterad: 2022-11-25

Författare: Adam Engström