Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Anläggningar

Nedanstående information som pdf-fil >> Pdf, 901.7 kB.

Det finns några anläggningar där det kan bedrivas beachhandboll. Bland annat tre inomhusanläggningar: Gislaved beach & klättercenter Länk till annan webbplats., Kviberg beachcenter (Göteborg) Länk till annan webbplats., Stockholm beachclub Länk till annan webbplats. och en massa utomhusplaner.

Går ni i tankarna att bygga en beachplan? Vi har sammanställt några punkter som kan vara bra att ha med sig i planeringen inför ett bygge av beachhandbollsplan. Klicka på respekive rubrik för att komma direkt till det stycket.

Introduktion
Beachplan som träningsanläggning
Avrinning och planens uppbyggnad
Sanden
Planens storlek
Material (mål, linjer, bollar)
Krav på belysning vid beachhandboll
Ekonomiska tips för finansiering

Introduktion

Avsikten med nedanstående tekniska information är att ge underlag vad gäller kunskap om placering, struktur och utseende och andra erfarenhetsmässigt väsentliga faktorer som spelar in när man ska anlägga en beachhandbollsplan.

En beachhandbollsplan kräver liten plats och är lätt att integrera i områden med små friytor. Den här informationen förevisar krav och ger råd när man ska bygga en beachhandbollsplan. En stor del av dessa krav och råd bör ligga till grund när en beachhandbollsplan byggs då de har betydelse för användarnas säkerhet, planens levnadstid och hållbarhet. Vår erfarenhet av att bygga och använda beachhandbollsplaner visar att det är viktigt med kvalitetssäkring av arbetet. Planerna bör planeras att byggas med lång levnadstid och för en hög användningsgrad vilket gör att val av underlag och sand blir två viktiga faktorer för att planen ska fungera så bra som möjligt.

Beachplan som träningsanläggning

För att få största möjliga glädje av beachhandbollsplanen och reducera kostnaderna för byggnation, drift och underhåll, så är det viktigt att ta sig tid till värderingar och alternativa lösningar innan man tar det slutliga beslutet om var planen skall ligga. En beachplan har ett mångfacetterat användningsområde. Den kan användas både till träning och tävling samt även som spontanidrottsanläggning. Förutom beachhandboll kan man även skapa förutsättningar för att planen ska kunna användas till fler idrotter som beachvolleyboll och beachsoccer.

Om man vill hålla ner kostnaderna på att bygga beachhandbollplaner är gamla tennisbanor eller grusplaner för fotboll bra alternativ. Då slipper ni gräva och göra grundarbetet och spar mycket pengar.

Tennisbana i Trollhättan som nu är ombyggd till beachhandbollsplan


Avrinning och planens uppbyggnad

En beachplan består vanligtvis av ett bärande lager med dränerande massor som normalt läggs ut över ett filterlager på en bearbetad undergrund. För att säkra att vatten rinner av banan bör undergrunden planeras med ett fall på vanligtvis 1:100. Om de naturliga avrinningsförhållandena inte är goda nog måste ytterligare dränering planeras. Materialet bör vara väl dränerande grus eller kross där lagret ska vara mellan 30-55 cm högt och där storleken på gruset alt krossen ska vara melan 0-60 mm. Om kross används måste även ett filter läggas under bärmaterialet. Vanligtvis räcker det med ca 30 cm bärmaterial. På en undergrund som är väldigt blöt eller som har dåliga dräneringsegenskaper kan det vara aktuellt att öka tjockleken på bärlagret. På bärlagret läggs ett filter av grus eller sandmassa som avslutas med ett toppskikt sand 0/2 mm. Det avslutande sandlagret bör sedan vara ca 30 cm för att förhindra skador som kan uppkomma när spelare ”går igenom” sanden samt även för att få den riktiga strandkänslan.

Skiss på avrinning vid uppbyggnad av en beachhandbollsplan


Sanden

Sanden som används på planen är mycket viktig för att de som använder planen ska få en bra spelupplevelse. För att säkra såväl funktionsduglighet som säkerhet samt reducera slitaget ställs vissa kvalitetskrav på sanden. Eftersom sanden packar sig i regnväder och dammar i torrt är en viktig aspekt i valet av sanden dess kornfördelning, storlek, form och färg. Storleken och formen är viktig för sandens kvalitet. Kvalitet och sammansättning är avgörande för spelglädjen och ”strandkänslan”. Det ska vara lite tungt att spela på banan och man ska undgå känslan av rivjärn mot knä och armar när man kastar eller faller i sanden.

Sandkvalité - Utdrag från regelboken
Valet av sand är troligen den viktigaste faktorn när det kommer till plankonstruktionen. Sanden ska vara sållad till en acceptabel storlek och får inte vara för grov, den ska vara fri från stenar och andra farliga föremål. Den ska inte heller vara för finkorning så damm bildas som fastnar på huden.

Sanden som ska användas ska följa följande specifikationer:

  • Tvättad: Sanden ska vara dubbeltvättad och fri från slam och lera för att förebygga att den blir packad.
  • Storlek: Storleken på sandkornen ska vara mellan 0,5 och 1 millimeter för att möjliggöra ordentligt dränage och maximal säkerhet.
  • Form: Vinkelformiga sandkorn kommer motverka att sanden packas och förbättrar möjligheterna för dränage.
  • Färg: Solbränd sand absorberar mindre värme och minimala ljusreflektioner.
  • Ursprung: En granitbaserad sand (icke-kalkhaltig, inget kalcium eller kalksten) behåller stabiliteten under alla väderförhållanden och påverkas inte av syreaktigt regn.

För högkvalitativ beachhandbollssand ska följande formel appliceras:

Namn

Partikeldiameter

Specifikationer

Finkornigt

2,0 mm

0%

Väldigt grov sand

1,0 mm - 2,0 mm

0% - 6%

Grov sand

0,5 mm - 1 mm

Min 80%

Medium sand

0,25 mm - 0,5 mm

Max 92%

Fin sand

0,15 mm - 0,25 mm

7% - 18%

Väldigt fin sand

0,05 mm - 0,15 mm

Inte mer än 2,0%

Slam och lera

Under 0,05 mm

Inte mer än 0,15%


För att hitta den bästa sanden rekommenderar vi att ni köper från Brogårdsand. På deras hemsida https://www.brogardsand.se/ Länk till annan webbplats. finns kontaktuppgifter och en broschyr med information.

Planens storlek

Spelfältet för beachhandboll är 27 x 12 m.
Minibeach rekommenderas att spela på en plan som är 20 x 8 m (målområde 5 m).

Material


Mål
Målet är 3 x 2 meter.

Linjer
Linjer kan köpas på tress.com Länk till annan webbplats.

Bollstorlekar

Klass

Storlek

Mått

Vikt

Herrar - P17

2

54-56 cm

350-370 g

Damer - F15

1

50-52 cm

280-300 g

Pojkar 13-16 år

1

50-52 cm

280-300 g

Flickor upp till 14 år

0

46-50 cm

250-300 g

Pojkar upp till 13 år

0

46-50 cm

250-300 g


Även bollar kan köpas på tress.com Länk till annan webbplats.

Krav på belysning vid beachhandboll

Om matcherna spelas under kvällstid, ska ljuset vara tillräckligt bra för att spelare, lagledare och delegater samt de som ser evenemanget på TV ska se vad som händer tydligt. Med det menas att ljuset tydligt täcker hela spelplanen. Nivån på belysningen måste därför tydligt belysa hela spelplanen och belysningens krav varierar med områdets storlek.

Vid tillfälle av internationella nattävlingar, skall artificiellt ljust om 1000 till 1500 lux (minimum) användas och kunna uppmätas en meter över spelplanens yta. Artificiellt ljus kan också användas dagtid, på förfrågningar från Tv-produktion, med anledning av att reducera eventuella skuggor.

Indikativa minimum belysningsnivåer (lux):

  • Träning: 120 lux
  • Inhemska tävlingar: upp till 400 lux
  • Internationella tävlingar: 1000 till 1500 lux

Ekonomiska tips för finansiering

Kolla in dessa för möjlighet att erhålla stöd:

Andra tips

Var ute i god tid
Både vi och andra finansiärer har kortare eller längre handläggningstid. Ibland krävs bygglov och det kan finnas andra förutsättningar som är tidskrävande.

Lag som påverkar idrottsföreningar
En lag från 2016 innebär att en byggherre (föreningen) måste meddela Skatteverket när en byggnation startar och slutar samt att man måste föra en elektronisk personalliggare över alla som är verksamma vid byggarbetsplatsen. Mer information om lagen finns på Skatteverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Kommunala anläggningsbidrag
I flera kommuner finns olika former av stöd för investering i föreningens anläggning. Många gånger kan ni få stöd till drift av anläggningen. Kontakta din kommun för att få veta mer.

Beachvolleyboll har funnits ett tag men nu börjar också beachsoccer (fotboll) att växa. Innan ni drar i gång ett projekt så kolla om dessa idrotter finns i närheten och är intresserade av samverkan.

En kostnadskalkyl för att bygga samt drift och underhåll av en beachplan bör innehålla följande poster (taget från Beachvolleyboll)

1.       Ev. förvärv eller arrende av mark

2.       Materialkostnader

3.       Arbetskostnader

4.       Drift och underhållskostnader

Publicerad: 2022-12-20

Senast uppdaterad: 2024-06-14

Författare: Jessica Larsson

Intressant? Dela gärna!